Co to jest Płytka nagryzowa?

Płytka nagryzowa jest używana wyłącznie  w połączeniu z relaksatorem mięśni i stanowi integralną część urządzenia odciążającego. Urządzenie działa jako przednia płytka nagryzowa, przyrząd regularnie wykorzystywany w ortodoncji  w celu podniesienia oraz zredukowania nadzgryzu przednich zębów poprzez ekstruzję tylnych zębów oraz dotylną rotację szczęki.

Wskazania

Płytka nagryzowa  jest używana jedynie w połączeniu z relaksatorem mięśni i jest wskazana dla leczenia paliatywnego bruksizmu oraz u pacjentów z głębokim nadzgryzem.

Tylko lekarz stomatolog, laryngolog oraz logopeda po szkoleniu z regulatorów funkcji  może dokonać całkowitej oceny przypadku danego pacjenta i przepisać użycie tego urządzenia osobno lub w połączeniu z aparatem stałym.

Kiedy oraz jak używać Płytki nagryzowej?

W połączeniu z relaksatorem mięśni, płytka nagryzowa  stanowi część aparatu odciążającego, zaleca się stosowanie jej wyłącznie w nocy. Technika poprawnego umieszczenia przewiduje, aby relaksator mięśni znajdował się między zębami, policzkami i wargami, kiedy płytka nagryzowa jest umieszczana miedzy górnymi i dolnymi siekaczami.

Rozmiary

Płytka nagryzowa występuje w sześciu rozmiarach, ponumerowanych od jeden do sześciu. Mniejsze rozmiary są przewidziane dla dzieci, większe przeznaczone dla dorosłych pacjentów. Płytka nagryzowa jest dopasowana względem rozmiaru do reklasatora mięśni.

Płytka nagryzowa działa pasywnie i jest umieszczana między górnymi i dolnymi siekaczami.

W celu ustalenia poprawnego rozmiaru, najlepszym rozwiązaniem jest pomiar na modelu łuku zębowym dolnym.

Przeciwwskazania

Nie mogą ich stosować pacjenci dolichocefaliczni lub pacjenci poniżej piątego roku życia.

Ostrzeżenia

Płytka nagryzowa nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z jakimkolwiek źródłem ciepła, w przeciwnym razie może ulec deformacji i stracić cechy fizyczne.

Obserwacje

Płytka nagryzowa jest używana w połączeniu z relaksatorem mięśni jako leczenie paliatywne bruksizmu. Jednakże, należy zawsze zasięgnąć porady dyplomowanego dentysty w celu uzyskania pełnej oceny i diagnozy zaistniałego problemu.